Økonomisk Eksperimentarium banner
Forside Spil Artikler Ordliste Om projektet

ØKONOMISKE GRUNDBEGREBER
Markedsøkonomi og planøkonomi
Dansk blandingsøkonomi
Det økonomiske kredsløb

MARKEDER
Produktmarkeder
Finansielle markeder
Arbejdsmarkedet er også et marked
Arbejdsmarkedet og den danske model
Flexicurity-modellen

PRIVAT ØKONOMI
Årsopgørelsen
Investeringer

FORBRUG
Forbrugsgoder
Børn
Bolig

UDDANNELSE OG JOB
Uddannelsesstruktur og jobs
CV

FORSIKRING OG PENSION
Skades- og arbejdsløshedsforsikring
Pension

VELFÆRDSSAMFUND
Velfærdssamfund – hvad er det?
Velfærdssamfundets udfordringer
Statens budget
Vækst

PENSION

Hvad en pensionsordning dækker, afhænger af de konkrete aftaler der er indgået mellem arbejdsgiver og fagforeninger. Oftest indeholder en pensionsordning tre dele, nemlig en livsforsikring, en invalideforsikring og en alderspension.

Livsforsikring
Livsforsikringen udbetales til ægtefælle eller børn, hvis man dør inden en bestemt alder (ofte 60 år) og dækker deres tab af forsørger.

Invalidepension
Invalidepension udbetales, hvis man helt eller delvist mister arbejdsevnen inden en bestemt alder.

Alderspension
Alderspension udbetales, når man går på pension. Ofte kan man selv vælge om vil gå på pension som 62 årig eller senere. Jo senere man herefter går på pension, jo højere bliver den månedlig udbetaling.

Arbejdsmarkedspensionen udgør sædvanligvis 12 % af lønnen. Heraf betaler arbejdsgiveren 2/3 og lønmodtageren 1/3.  Pensionsindbetalingen trækkes på lønkontoen hver måned.

Pengene indbetales til en pensionskasse, der er en finansiel virksomhed, der oftest er knyttet til faglige organisationer og herfra udbetales pengene, når lønmodtageren går på pension. Pensionskassen investerer i mellemtiden indbetalingerne i de finansielle markeder for at opnå det højest mulige afkast.

Ratepension og Aldersopsparing
Som supplement til arbejdsmarkedspensionen er der mange, der tegner en privat pensionsopsparing. Indbetaler man på en pensionsordning kan man trække op til 50.000 om året fra i skat. Aldersopsparing (tidligere kapitalpension) kan man få udbetalt på en gang, når man forlader arbejdsmarkedet. Ratepension kan man få udbetalt over 10 år eller mere.

Folkepension
Folkepension er en garanteret pension fra staten, som kommer til udbetaling når man fylder 67 år og udbetales indtil man dør. Afhængig af formue i øvrigt, kan man evt. få forskellige tillæg og ældrecheck.


I Økonomispillet bliver lønmodtagerens andel af arbejdsmarkedspensionen automatisk trukket, som det fremgår af grebet ”Konto, skat og investeringer”.

Under grebet ”Forsikring og pension / pension” kan spillerne til enhver tid se, hvor stor pensionsopsparingen er. Her er der også mulighed for at tegne supplerende aldersopsparinger.


Økonomisk Eksperimentarium - Zebra Media 2012