Økonomisk Eksperimentarium banner
Forside Spil Artikler Ordliste Om projektet

ØKONOMISKE GRUNDBEGREBER
Markedsøkonomi og planøkonomi
Dansk blandingsøkonomi
Det økonomiske kredsløb

MARKEDER
Produktmarkeder
Finansielle markeder
Arbejdsmarkedet er også et marked
Arbejdsmarkedet og den danske model
Flexicurity-modellen

PRIVAT ØKONOMI
Årsopgørelsen
Investeringer

FORBRUG
Forbrugsgoder
Børn
Bolig

UDDANNELSE OG JOB
Uddannelsesstruktur og jobs
CV

FORSIKRING OG PENSION
Skades- og arbejdsløshedsforsikring
Pension

VELFÆRDSSAMFUND
Velfærdssamfund – hvad er det?
Velfærdssamfundets udfordringer
Statens budget
Vækst

SKADESFORSIKRING OG ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING

Velfærdssamfundet sikrer borgerne, hvis man bliver syg, eller hvis man af den ene eller anden grund ikke er erhvervsaktiv. Alligevel er der god grund til, at man også selv sørger for forsikring, enten fordi man gerne vil forsikre f.eks. genstande og ejendom, som staten ikke dækker eller fordi man gerne vil supplere den offentlige forsikring.

Typisk forsikrer vi os mod materielle skader, arbejdsløshed, liv og pension.

Skadeforsikring
Skadeforsikringer tegnes typisk i et forsikringsselskab og kaldes ofte indbo- eller familieforsikringer. Her dækkes skader på lejlighed/hus , møbler, computer, briller, cykler m.m. En familie- eller indboforsikring indeholder sædvanligvis også en ansvarsforsikring, som dækker de skader og ulykker hustandens medlemmer måtte forårsage uden for hjemmet.

Forsikringer med specifikke formål i en afgrænset periode, som f.eks. rejseforsikringer kan tegnes særskilt.

For biler gælder der særlige forsikringsregler. Her er det nemlig lovpligtigt, at alle bilejere skal tegne en ansvarsforsikring, så man kan dække de skader man måtte forvolde andre. Desuden kan man frivilligt tegne en Kaskoforsikring, som dækker udgifter til reparation af egen bil.


I Økonomispillet kan spillerne løbende tegne forsikringer. Under grebet ”Forsikring og pension / forsikringer” kan man bl.a. tegne indbo-, livs- og kaskoforsikringer. Den lovpligtige bil- og knallertforsikring er allerede tegnet, når spilleren køber bil eller knallert. Forsikringsudgifterne er regnet med i bilens eller knallertens drift.


Arbejdsløshedsforsikring
Man kan ikke sikre sig mod arbejdsløshed, men man kan i en A-kasse (typisk i tilknytning til en fagforening) tegne forsikring, så man i tilfælde af arbejdsløshed kan få dagpenge, som erstatter en del (i gennemsnit 65% af lønnen) af det indkomsttab man lider som arbejdsløs. Man kan modtage dagpenge i 2 år, hvorefter man skal i arbejde eller uddannelse. Det er frivilligt om man vil tegne arbejdsløshedsforsikring. Man kan godt være medlem af en fagforeningen uden at være medlem af A-kassen.

De senere år er det blevet muligt at tegne en slags tillægsforsikring, hvis man ikke vil ”nøjes” med at have dagpenge, men vil have difference fra dagpenge op sædvanlig løn i nogle måneder. Et tilbud, der især er attraktivt for højtlønnede.

Fagforening
At være medlem af en fagforeningen er en slags forsikring mod, at blive behandlet dårligt på arbejdsmarkedet. Fagforeningen  forhandler løn, ferie og andre arbejdsvilkår og  yder f.es. hjælp og vejledning ved  eventulle konflikter mellem medarbejder og arbejdsgiver.


I Økonomispillet kan spillerne under grebet ”Forsikring og pension / forsikringer” tegne medlemsskab af en fagforening og en A-kasse.


Økonomisk Eksperimentarium - Zebra Media 2012