Økonomisk Eksperimentarium banner
Forside Spil Artikler Ordliste Om projektet

ØKONOMISKE GRUNDBEGREBER
Markedsøkonomi og planøkonomi
Dansk blandingsøkonomi
Det økonomiske kredsløb

MARKEDER
Produktmarkeder
Finansielle markeder
Arbejdsmarkedet er også et marked
Arbejdsmarkedet og den danske model
Flexicurity-modellen

PRIVAT ØKONOMI
Årsopgørelsen
Investeringer

FORBRUG
Forbrugsgoder
Børn
Bolig

UDDANNELSE OG JOB
Uddannelsesstruktur og jobs
CV

FORSIKRING OG PENSION
Skades- og arbejdsløshedsforsikring
Pension

VELFÆRDSSAMFUND
Velfærdssamfund – hvad er det?
Velfærdssamfundets udfordringer
Statens budget
Vækst

CV

Curriculum vitae, er den latinske betegnelse for ”livshistorie”. Et CV anvendes typisk som bilag til en ansøgning. I sit CV skal man give en kort og præcis beskrivelse af skolegang, uddannelsesforløb, ansættelsesforhold, efteruddannelse, fritidsbeskæftigelse og evt. fritidsinteresser.

Læseren skal hurtigt kunne afgøre om en person besidder de rette kvalifikationer og kompetencer.


I økonomispillet finder spilleren under grebet ”Uddannelse job og karriere / CV” en liste over færdiggjorte uddannelser og jobs.


Økonomisk Eksperimentarium - Zebra Media 2012