Økonomisk Eksperimentarium banner
Forside Spil Artikler Ordliste Om projektet

ØKONOMISKE GRUNDBEGREBER
Markedsøkonomi og planøkonomi
Dansk blandingsøkonomi
Det økonomiske kredsløb

MARKEDER
Produktmarkeder
Finansielle markeder
Arbejdsmarkedet er også et marked
Arbejdsmarkedet og den danske model
Flexicurity-modellen

PRIVAT ØKONOMI
Årsopgørelsen
Investeringer

FORBRUG
Forbrugsgoder
Børn
Bolig

UDDANNELSE OG JOB
Uddannelsesstruktur og jobs
CV

FORSIKRING OG PENSION
Skades- og arbejdsløshedsforsikring
Pension

VELFÆRDSSAMFUND
Velfærdssamfund – hvad er det?
Velfærdssamfundets udfordringer
Statens budget
Vækst

UDDANNELSE OG JOBS

Efter folkeskolens 9. klasses afgangsprøve kan man vælge mellem 10. klasse, erhvervsuddannelser eller en såkaldt studieforberedende uddannelse som gymnasiet  eller HF.

Erhvervsuddannelser
Erhvervsuddannelser kan man starte på lige efter folkeskolen. Erhvervsuddannelserne er kendetegnet ved, at der veksles mellem skole og praktikforløb. Under praktikforløb modtager elevene løn. Nogle uddannelser giver dog mulighed for en skolepraktik, hvis det ikke er muligt at lave praktikaftale med en arbejdsgiver. Erhvervsuddannelserne kan vare mellem 1,5 og 5,5 år. Der er et væld af forskellige fag indenfor bygge- og anlæg, sundhed, medier og meget mere.

Gymnasiale uddannelser
De gymnasiale uddanneler er 2-3 årige boglige / teoretiske, studieforberedende uddannelser der giver adgang til videregående uddannelser.  Man kan vælge mellem det almene gymnasium (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) højere forberedelseseksamen (hf) og international baccalaureate (IB)

Efter HF eller gymnasiet kan man læse videre. Man skelner mellem korte videregående uddannelser, mellemlange uddannelser og lange videregående uddannelser.

Korte videregående uddannelser
De korte videregående uddannelser kræver, med få undtageler, at man har taget HF- eller studentereksamen. Korte videregående uddannelser varer fra 2-3 år og  læses på Erhvervsakademierne. Der er uddannelser indenfor handel og økonomi som finans-, handels-, markedsførings-, eller serviceøkonom. Eller uddannelser indenfor It- og design som multimediedesigner og datamatiker eller uddannelser inden for sundhed som tandplejer og tandteknikker eller endelig teknikske fag som byggeteknikker, jordbrugs-, proces-, eller produktionsteknolog.

Mellemlange videregående uddannelser
Mellemlange videregående uddannelser varer fra 3-4,5 år og kan føre til en professionsbachelor. Mellemlange videregående uddannelser læses oftest på professionshøjskoler. Der findes rigtig mange uddannelser indenfor fag som: kunst, kommunikation, pædagogik, sprog, samfundsfag, økonomi, sociale fag, sundhedsfag, teknik og teknologi.

Lange videregående uddannelser
Lange videregående uddannelser varer 5-6 år og er især universitetsuddannelser. Der findes  et væld af forskellige fag og kombinationsmuligheder. Man skelner mellem uddannelser inden for områderne: Humanistiske uddannelser, kreative og kunstneriske uddannelser, naturvidenskabelige uddannelser, samfundsvidenskabelige og økonomiske uddannelser, sundhedsvidenskabelige uddannelser og tekniske og teknologiske uddannelser.

I Økonomispillet er det muligt at vælge gymnasium,  en erhvervsuddannelse eller korte, mellemlange eller lange videregående uddannelser under grebet ”Uddannelse, job og karriere”. Her fremgår det også, om spilleren har SU-klip tilbage.

Jobs
Det er muligt at få job selvom man aldrig har taget en uddannelse. Men jo mere komplekst et samfund bliver, jo større bliver behovet for, at arbejdsstyrken er veluddannet. Både den teknologiske udvikling og effektiviseringen betyder, at antallet af ufaglærte jobs daler. Derfor bliver ufaglærte hyppigere arbejdsløse.

Sammenhæng mellem uddannelsesniveau og lønniveau
Der er en tendens til, at jo længere tid man har studeret, jo højere løn får man som nyuddannet. Dertil kommer, at det ofte er de veluddannede, der har de bedste muligheder for avancement med stigende lønninger til følge.


Under grebet ”Uddannelse, job og karriere/ Job og uddanneler” kan  arbejdsløshedsprocenten aflæses. Her kan spilleren også løbende holde sig opdateret i forhold til hvor mange år man endnu kan modtage SU.

Spillerne kan til en start selv vælge uddannelse og job. Økonomispillet er designet således, at spillerne ikke selv vælger, om man vil fyres eller om man vil foretage karrierespring. Disse muligheder rammer / tilbydes tilfældigt. Dog ikke mere tilfældigt end at risikoen for arbejdsløshed stiger, når væksten i samfundet falder.


Økonomisk Eksperimentarium - Zebra Media 2012