Økonomisk Eksperimentarium banner
Forside Spil Artikler Ordliste Om projektet

ØKONOMISKE GRUNDBEGREBER
Markedsøkonomi og planøkonomi
Dansk blandingsøkonomi
Det økonomiske kredsløb

MARKEDER
Produktmarkeder
Finansielle markeder
Arbejdsmarkedet er også et marked
Arbejdsmarkedet og den danske model
Flexicurity-modellen

PRIVAT ØKONOMI
Årsopgørelsen
Investeringer

FORBRUG
Forbrugsgoder
Børn
Bolig

UDDANNELSE OG JOB
Uddannelsesstruktur og jobs
CV

FORSIKRING OG PENSION
Skades- og arbejdsløshedsforsikring
Pension

VELFÆRDSSAMFUND
Velfærdssamfund – hvad er det?
Velfærdssamfundets udfordringer
Statens budget
Vækst

BØRN

Børn er en fornøjelse og en nødvendighed
Børn er en glæde! Men børn er mere end det. Børn er også en nødvendighed for at samfundet kan fungere i fremtiden. Børn er en kommende arbejdskraft, som vi har brug for, til at forsørge fremtidens ikke-erhvervsaktive grupper, som f.eks. pensionister.

Børn er en udgift
Børn er også en udgift for familiens økonomi. Endog en meget stor udgift. Beregninger viser, at udgifterne til et barn for lavindkomstfamilien i gennemsnit beløber sig til små 40.000 kr. pr. år, mens højindkomstfamilien bruger mere end det dobbelte pr. barn. Den årlige gennemsnitspris dækker over udsving. Mens børnene er små er udgifterne til vuggestue og børnehave store. Pasningsudgifterne sparer man, når børnene bliver større. Til gengæld stiger husholdnings- og tøjbudgettet betragteligt, når børnene bliver teenagere.


I Økonomispillet er det muligt at ”købe” børn, eller rettere vælge børn til under grebet” Indkøb , børn og boliger / Børn”. Den årlige udgift tækkes i 18 år automatisk og kan ses af grebet ”Konto, skat og investeringer / Årsopgøreslen”.

De børn spilleren anskaffer sig, får ikke konsekvenser for statens budget, fordi statens udgifterne til spillerens egen barndom allerede er trukket fra.

Økonomisk Eksperimentarium - Zebra Media 2012