Økonomisk Eksperimentarium banner
Forside Spil Artikler Ordliste Om projektet

ØKONOMISKE GRUNDBEGREBER
Markedsøkonomi og planøkonomi
Dansk blandingsøkonomi
Det økonomiske kredsløb

MARKEDER
Produktmarkeder
Finansielle markeder
Arbejdsmarkedet er også et marked
Arbejdsmarkedet og den danske model
Flexicurity-modellen

PRIVAT ØKONOMI
Årsopgørelsen
Investeringer

FORBRUG
Forbrugsgoder
Børn
Bolig

UDDANNELSE OG JOB
Uddannelsesstruktur og jobs
CV

FORSIKRING OG PENSION
Skades- og arbejdsløshedsforsikring
Pension

VELFÆRDSSAMFUND
Velfærdssamfund – hvad er det?
Velfærdssamfundets udfordringer
Statens budget
Vækst

FORBRUGSGODER

Med forbrugsgoder forstår man varer, som tilfredsstiller forbrugernes ønsker og behov, og som anvendes af forbrugeren. Eksempelvis er en håndmikser et forbrugsgode, mens alle de komponenter, som indgår i fremstillingen af håndmikseren, er halvfabrikata. 

Moms og afgifter på forbrugsgoder
Ud over prisen for selve produktet, betaler forbrugerne også moms, som er en afgift til staten på 20 % af varens pris.

På en del forbrugsgoder er der ud over momsen lagt afgifter til staten. Det er en måde, hvorpå staten kan få øgede indtægter, men det er også en måde, hvorpå man kan regulere forbruget. Afgifter på øl, vin, tobak og benzin er typiske eksempler.

Ikke varige og varige forbrugsgoder
Man skelner ofte mellem ”ikke varige” og ”varige” forbrugsgoder. Ikke varige forbrugsgoder bruger eller slider forbrugeren ret hurtigt op, f.eks. mad, benzin, tøj, sko og meget mere. Varige forbrugsgoder er ikke livsvarige, men de kan anvendes over en årrække og ofte er de omfattet af en garanti som fx biler

Forbrugsgoder og driftsomkostninger
For mange forbrugsgoder gælder det, at der er knyttet flere udgifter til, end blot anskaffelsesprisen. En del forbrugsgoder er forbundet med driftsomkostninger. Eksempelvis kan man anskaffe sig en mobiltelefon billigt, men telefonabonnement og sms- og samtaletakst kommer til, som den største udgift. Med fladskærmen følger der udgifter til licens, strøm og evt. bredbånd. I kølvandet af bilen er der store udgifter til forsikring og registreringsafgift, som betales løbende, selvom der også ved køb af bilen er betalt en afgift til staten. Dertil kommer alle udgifterne ved kørsel, som benzin, olie og reparationer.


I Økonomispillet er spillernes nødvendige leveomkostninger, dvs. udgifter til køb af dagligvarer, kollektivtransport, tøj m.m., automatisk indregnet. Det fremgår af grebet ”Konto. Skat og investeringer / Årsopgørelsen

Under grebet ”Indkøb, børn og boliger / Forbrugsgoder”  har spillerne mulighed for at købe især varige forbrugsgoder. Mange af disse forbrugsgoder er forbundet med omkostninger til drift og vedligehold. Disse driftsudgifter trækkes automatisk og det fremgår af grebet ”Konto. Skat og investeringer / Årsopgørelsen”.

Spillerne har mulighed for at sælge brugte forbrugsgoder til en lavere pris end købsprisen.

Moms og afgifter ved køb af forbrugsvarer registreres automatisk og fremstår som indtægt til staten under grebet ”Samfundets økonomi / statens budget”

Visse forbrugsgoder giver i spillet mulighed for at opnå ekstra indtægter. Har man eksempelvis købt et trommesæt, har man mulighed for at spille koncert. Er det tilfældet fremgår det af de cases, der introduceres undervejs.


Økonomisk Eksperimentarium - Zebra Media 2012