Økonomisk Eksperimentarium banner
Forside Spil Artikler Ordliste Om projektet

ØKONOMISKE GRUNDBEGREBER
Markedsøkonomi og planøkonomi
Dansk blandingsøkonomi
Det økonomiske kredsløb

MARKEDER
Produktmarkeder
Finansielle markeder
Arbejdsmarkedet er også et marked
Arbejdsmarkedet og den danske model
Flexicurity-modellen

PRIVAT ØKONOMI
Årsopgørelsen
Investeringer

FORBRUG
Forbrugsgoder
Børn
Bolig

UDDANNELSE OG JOB
Uddannelsesstruktur og jobs
CV

FORSIKRING OG PENSION
Skades- og arbejdsløshedsforsikring
Pension

VELFÆRDSSAMFUND
Velfærdssamfund – hvad er det?
Velfærdssamfundets udfordringer
Statens budget
Vækst

INVESTERINGER

De finansielle markeder, også kaldet kapitalmarkeder formidler mange forskellige finansielle produkter, hvor de mest almindelige er obligationer og aktier.

Obligation, hvad er det?
En obligation er et gældsbrev som staten, selskaber eller realkreditinstitutioner kan udstede.
Det kendetegnede ved en obligation er, at obligationen har en rente- og afdragsprofil. Det betyder, at udstederen af en obligation, fx staten pålægger sig at betale en vis rente til køberen af obligationer over en bestemt årrække. Har man penge at investere, kan man købe obligationer.
Boligkøbere stifter også bekendtskab med obligationer, når man skal tage et boliglån hos et realkreditinstitut, som så udsteder en obligation på lånebeløbet med sikkerhed i huskøberens ejendom.

Obligationer løber over en fastsat årrække og man får næsten altid pengene retur plus de pålydende renter. Kun ved meget alvorlig konkurs kan det forekomme, at lånet ikke kan tilbagebetales. Obligationer regnes således for at være en ret sikker investering, lidt afhængigt af, om det er stat, realkreditinstitut eller en virksomhed, der har udstedt dem.

Aktie, hvad er det?
En aktie er et ejerandelsbevis i et aktieselskab. Man får således en andel i en virksomhed. Går det rigtig dårligt for virksomheden, kan man miste sine penge, svarende til aktiens størrelse, men man hæfter ikke yderligere for aktieselskabets underskud. Går det godt vil man løbende få udbetalt udbytte og desuden vil kursen (prisen) på aktien stige og man kan således sælge dyrere end man oprindeligt købte. Endelig indkaldes aktionærerne ofte til generalforsamling og her har man mulighed for at gøre sin indflydelse gældende. Aktier anses normalt for at være mere risikofyldte end obligationer. Hvis en virksomhed går konkurs får først banker og obligationsejere deres penge retur og det kan være usikkert om der er penge nok til også at betale aktionærer. Går det dårligt for en virksomhed, vil kursen (prisen) på aktier falde.

Køb og salg af aktier og obligationen formidles af banker og pengeinstitutter. Som privatperson har man slet ikke adgang til fondsbørsen, hvor disse handler foregår, men man må lade sig repræsentere af sit pengeinstitut. Ligesom handler foregår over nettet, foregår handel af aktier og obligationer også oftest som nethandel i dag.


I Økonomispillet er der mulighed for at købe aktier og obligationer under grebet ”Konto, skat og investeringer”. Der er tre forskellige aktier, med forskellig risiko. Der er henholdsvis udenlandske og danske obligationer. Af graferne fremgår det, hvordan kurserne udvikler sig over tid, afhængig af væksten i samfundet.


Økonomisk Eksperimentarium - Zebra Media 2012