Økonomisk Eksperimentarium banner
Forside Spil Artikler Ordliste Om projektet

ØKONOMISKE GRUNDBEGREBER
Markedsøkonomi og planøkonomi
Dansk blandingsøkonomi
Det økonomiske kredsløb

MARKEDER
Produktmarkeder
Finansielle markeder
Arbejdsmarkedet er også et marked
Arbejdsmarkedet og den danske model
Flexicurity-modellen

PRIVAT ØKONOMI
Årsopgørelsen
Investeringer

FORBRUG
Forbrugsgoder
Børn
Bolig

UDDANNELSE OG JOB
Uddannelsesstruktur og jobs
CV

FORSIKRING OG PENSION
Skades- og arbejdsløshedsforsikring
Pension

VELFÆRDSSAMFUND
Velfærdssamfund – hvad er det?
Velfærdssamfundets udfordringer
Statens budget
Vækst

ÅRSOPGØRELSE

Årsopgørelsen er skattevæsenets endelig beregning af, hvor meget man skal betale i skat i løbet af et år.

Forskudsopgørelsen er en form for budget, som Skat beregner på baggrund af sidste års indkomst og fradrag. Forventer man ændringer, har man mulighed for at ændre beløbene, så den skat der trækkes inden lønnen udbetales, bliver så korrekt som muligt.

Nedenfor er de vigtigste fagudtryk på årsopgørelsen forklaret.

AM-bidrag
Arbejdsmarkedsbidrag er en skat på 8 % af den samlede, personlige indkomst. Der skal dog ikke betales AM-bidrag af SU, dagpenge, kontanthjælp m.m.
Pengene er tiltænkt at dække statens udgifter til arbejdsmarkedet, som f.eks. efterløn og dagpengeydelse.

Personlig indkomst
De samlede indtægter. Af dette beløb betales AM-bidrag.

Fradrag
Et beløb man må trække fra sin personlige indkomst, inden skatten beregnes.

Personligt fradrag
Alle over 18 år må trække 42.000 kr. (2013) fra den personlige indkomst før skatten beregnes.

Samlede fradrag
Det personlige fradrag samt øvrige fradrag som f.eks. renteudgifter, ratepension, bidrag til A-kasse m.m.

Skattepligtig indkomst
Den nettoindkomst, som skatten beregnes ud fra. (Personlig indkomst – AM-bidrag – fradrag = skattepligtig indkomst)

Kommuneskat
Den skat som de enkelte kommuner indkræver, til dækning af kommunale udgifter. Byrådet fastlægger procentsatsen.

Kirkeskat
Den skat som medlemmer af folkekirken betaler til dækning af nogle af folkekirkens udgifter.

Sundhedsbidrag
En skat som går til dækning af især regionernes udgifter til sundhed, f.eks. sygehuse. Afvikles jævnt frem til 2019.

Bundskat
En skat til staten på 3,64 % af den personlige indkomst. Stiger frem til 2019 fordi Sundhedsbidraget afvikles.

Topskat
En skat til staten på 15 % af den del af den personlige indkomst som overstiger 421.000 kr., efter betalt AM-bidrag. ( 2013) Beløbet stiger de kommende år.

Indkomst efter skat
Den udbetalte løn, når skat og AM-bidrag er betalt.


I Økonomispillet fremgår det af grebet ”Konto, skat og investeringer / Årsopgørelsen” hvilke andre udgifter spilleren har.

Under leveomkostninger er det anslået, hvad spillerne som minimum skal bruge til leveomkostninger, som mad, tøj, offentlig transport, el, vand, varme osv. En del af leveomkostningerne er moms og afgifter. Disse kan ses af grebet ”Samfundets økonomi / statens budget”.

”Ændring i saldo næste år” angiver hvor meget spillerens saldo bliver større eller mindre det kommende år.


Økonomisk Eksperimentarium - Zebra Media 2012