Økonomisk Eksperimentarium banner
Forside Spil Artikler Ordliste Om projektet

ØKONOMISKE GRUNDBEGREBER
Markedsøkonomi og planøkonomi
Dansk blandingsøkonomi
Det økonomiske kredsløb

MARKEDER
Produktmarkeder
Finansielle markeder
Arbejdsmarkedet er også et marked
Arbejdsmarkedet og den danske model
Flexicurity-modellen

PRIVAT ØKONOMI
Årsopgørelsen
Investeringer

FORBRUG
Forbrugsgoder
Børn
Bolig

UDDANNELSE OG JOB
Uddannelsesstruktur og jobs
CV

FORSIKRING OG PENSION
Skades- og arbejdsløshedsforsikring
Pension

VELFÆRDSSAMFUND
Velfærdssamfund – hvad er det?
Velfærdssamfundets udfordringer
Statens budget
Vækst

FLEXICURITY-MODELLEN

Det er vigtigt at der er ro, stabilitet og velkendte regler på arbejdsmarkedet. Men det er kun den halve sandhed. Det er på arbejdsmarkedet, at landets velstand og dermed velfærdssamfundet skabes og skal vi klare os i konkurrencen med udlandet er det nødvendigt at vores arbejdsmarked også er dynamisk og innovativt. De varer og tjenesteydelser der produceres, på både det privat og det offentlige arbejdsmarked, skal hele tiden forbedres eller produceres billigere. I dag løser en mekaniker f.eks. helt andre opgaver end for 20 år siden, hvor bilerne ikke var udstyret med elektronik.

Et arbejdsmarked, men mange forskellige interesser.
Mekanikeren og alle andre lønmodtagere må være villige til at efteruddanne sig og få nye kompetencer, hvis han eller hun stadig skal være en attraktiv arbejdskraft. Det er ikke alle medarbejdere, der har lige nemt ved, eller er lige interesserede i at dygtiggøre sig. For dem er det vigtigt stadig at have en sikkerhed for løn og job, så de er interesserede i at gode afskedigelsesregler med langt opsigelsesvarsel.  

For virksomhederne er det vigtigt at kunne komme af med visse medarbejdere og i stedet tiltrække medarbejdere, der er dygtige til at omstille sig, så virksomheden kan klare sig i konkurrencen.

På samfundsplan er det vigtigt at hele arbejdsmarkedet, både virksomheder og arbejdsstyrken er fleksibelt. Lukker et slagteri i Nordjylland, skal medarbejdere hurtigt kunne omskoles og få job i nye virksomheder, evt. i andre dele af landet.

Der er således forskellige og ofte modsatrettede interesser.  I Danmark har man forsøgt at finde en balance mellem hensynene til fleksibilitet og sikkerhed (security på engelsk)  Det er blevet til en model ”Flexicurity-modellen”.

Flexicurity-modellen består af tre elementer:
1. Fleksible afskedigelsesregler, der gør det nemt at afskedige medarbejdere. (i alle tilfælde nemmere end i mange andre lande), så virksomheder nemt kan justere antallet af medarbejdere, hvis de lige pludselig ikke kan sælge deres produkter. Det betyder også at virksomheden vil ansætte nye medarbejdere hurtigere, idet medarbejdere relativt nemt kan afskediges igen.

2. Et dagpengesystem, der giver lønmodtageren en økonomisk sikkerhed ved afskedigelse. Arbejdsløse A-kasse medlemmer er sikret dagpenge i nu to år efter endt ansættelsesforhold.

3. En aktiv arbejdsmarkedspolitik, der både skal hjælpe ledige i beskæftigelse og skal sikre (kontrollere) at alle ledige også er aktivt arbejdssøgende og dermed er til rådighed for arbejdsmarkedet. En skatteordning som f.eks. kørselsfradrag for lønmodtagere, som har langt på arbejde, er også et eksempel på arbejdsmarkedspolitik.

Modellen har fungeret i mange år, både gennem perioder med høj og perioder med lav ledighed. I sammenligning med mange andre lande, har Danmark også både fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet, så principperne bag Flexicurity-modellen pilles der ikke ved. Men de forskellige elementer, kan både politikerne og arbejdsmarkedets parter ændre. I 2012 har vi f.eks. set at dagpengeperioden blev sat ned fra 4 år til 2 år.


Økonomisk Eksperimentarium - Zebra Media 2012