Økonomisk Eksperimentarium banner
Forside Spil Artikler Ordliste Om projektet

ØKONOMISKE GRUNDBEGREBER
Markedsøkonomi og planøkonomi
Dansk blandingsøkonomi
Det økonomiske kredsløb

MARKEDER
Produktmarkeder
Finansielle markeder
Arbejdsmarkedet er også et marked
Arbejdsmarkedet og den danske model
Flexicurity-modellen

PRIVAT ØKONOMI
Årsopgørelsen
Investeringer

FORBRUG
Forbrugsgoder
Børn
Bolig

UDDANNELSE OG JOB
Uddannelsesstruktur og jobs
CV

FORSIKRING OG PENSION
Skades- og arbejdsløshedsforsikring
Pension

VELFÆRDSSAMFUND
Velfærdssamfund – hvad er det?
Velfærdssamfundets udfordringer
Statens budget
Vækst

ARBEJDSMARKEDET – er også et marked

Et marked, er et sted, hvor man køber og sælger varer. Vi har mange markeder, f.eks. eksportmarkedet, hvor der handles med udlandet eller aktiemarkedet, hvor der købes og sælges aktier. Vi taler også om et arbejdsmarked, hvor arbejdskraft udbydes og efterspørges og prisen (lønnen) fastsættes i forhold til, om der er stort eller lille udbud af personer med bestemte uddanneler og kvalifikationer.

Stor arbejdsløshed, mindre købekraft
Forholdene på arbejdsmarkedet er af stor betydning, både for det enkelte menneske og for samfundsøkonomien som helhed. Er der f.eks. uddannet for mange folkeskolelærere, vil der ikke være arbejde til dem alle og nogle bliver arbejdsløse. Arbejdsløse skal have understøttelse såsom dagpenge eller kontanthjælp fra det offentlige. Det er en ekstra udgift. Samtidig vil den arbejdsløse med lav indkomst ikke købe så mange varer og tjenester. Dermed får virksomhederne ikke solgt så mange vare, skal producere mindre og må muligvis afskedige medarbejdere.

Høj beskæftigelse, højere lønninger
Er der derimod høj beskæftigelse, eller stor efterspørgsel efter bestemte faggrupper, vil prisen på arbejdskraft stige. Løn er en indtægt for lønmodtagerne, men er jo samtidig en udgift for virksomhederne. Stiger lønudgifterne meget, bliver det dyrere at producere, prisen på varerne stiger, og færre vil sandsynligvis købe. Omvendt kan mange virksomheder have en interesse i at lønmodtagere generelt har en god løn fordi det give folk råd til at købe flere eller bedre varer og det holde hjulene i gang, hvis man forbruger danske varer.

Ud fra en samfundsmæssig betragtning, er der dog risiko for, at høje lønningerne fordyrer danske varer og eksporten til udlandet falder. Det er vores konkurrenceevne som vil blive forringet.

Forholdene på arbejdsmarkedet er af utrolig stor betydning for det enkelte menneskes liv og levevilkår. Om man for den uddannelse man gerne vil have, kan få job, få mulighed for at bruge sin uddannelse, får en god løn, har gode arbejdsforhold osv. Samtidig er forholdene på arbejdsmarkedet af ligeså stor betydning for samfundet og samfundsøkonomien som helhed.


Økonomisk Eksperimentarium - Zebra Media 2012