Økonomisk Eksperimentarium banner
Forside Spil Artikler Ordliste Om projektet

ØKONOMISKE GRUNDBEGREBER
Markedsøkonomi og planøkonomi
Dansk blandingsøkonomi
Det økonomiske kredsløb

MARKEDER
Produktmarkeder
Finansielle markeder
Arbejdsmarkedet er også et marked
Arbejdsmarkedet og den danske model
Flexicurity-modellen

PRIVAT ØKONOMI
Årsopgørelsen
Investeringer

FORBRUG
Forbrugsgoder
Børn
Bolig

UDDANNELSE OG JOB
Uddannelsesstruktur og jobs
CV

FORSIKRING OG PENSION
Skades- og arbejdsløshedsforsikring
Pension

VELFÆRDSSAMFUND
Velfærdssamfund – hvad er det?
Velfærdssamfundets udfordringer
Statens budget
Vækst

DET ØKONOMISKE KREDSLØB

En model
Det økonomiske kredsløb er en model, der viser, hvordan varer, tjenesteydelser og arbejdsydelser cirkulerer i samfundet.

I virksomheder produceres varer og tjenesteydelser. For at producerer varer og tjenesteydelser må virksomhederne anvende arbejdskraft. En arbejdskraft, som husholdningerne stiller til rådighed.

Nu bytter husholdninger og virksomheder ikke lige over. Arbejderne modtager løn for sine arbejdsydelse. Penge, som man så kan købe varer og tjenester for.
Virksomhederne sælger de varer og tjenester de producerer og modtager penge. Penge som så anvendes til at udbetale løn til arbejderne. Arbejderne køber så varer osv. Således holdes kredsløbet i gang og begge parter, både virksomheder og husholdninger er afhængige af hinanden, og en udgift for den ene bliver altid en indtægt for den anden, og omvendt.

Udvidet realt kredsløb
Som sagt, var ovenstående en meget forenklet version af virkeligheden. Der er flere aktører, først og fremmest hele den offentlige sektor, som producerer, især tjenesteydelser. Den offentlige sektor forbruger også varer og tjenester og endelig investerer den offentlige sektor også. Dertil kommer at udlandet også spiller en vigtig rolle, fordi vi både sælger til og køber af udenlandske virksomheder.

Virksomheder levere varer til udenlandske markeder og udenlandske virksomheder leverer varer til det danske marked eller til danske markeder. Den offentlige sektor leverer tjenesteydelser ( f.eks. undervisning, sundhedsordninger, plejehjem ) til husholdningerne.

Husholdningerne køber tjenesteydelser fra den offentlige sektor og betaler via skatten. Den offentlige sektor leverer også varer (f.eks. vand, varme og infrastruktur) Virksomhederne betaler dels for forbrug og dels via virksomhedsskatten). Også den offentlige sektor er afhængig af husholdningernes arbejdsydelser.

Modellen viser nu, hvordan pengestrømme forløber. En ændring i blot en faktor, vil påvirke hele kredsløbet. Og det er stadig tydeligt, at hvad der er en udgift for den ene part altid er en indtægt for en anden part.


Økonomisk Eksperimentarium - Zebra Media 2012