Økonomisk Eksperimentarium banner
Forside Spil Artikler Ordliste Om projektet

ØKONOMISKE GRUNDBEGREBER
Markedsøkonomi og planøkonomi
Dansk blandingsøkonomi
Det økonomiske kredsløb

MARKEDER
Produktmarkeder
Finansielle markeder
Arbejdsmarkedet er også et marked
Arbejdsmarkedet og den danske model
Flexicurity-modellen

PRIVAT ØKONOMI
Årsopgørelsen
Investeringer

FORBRUG
Forbrugsgoder
Børn
Bolig

UDDANNELSE OG JOB
Uddannelsesstruktur og jobs
CV

FORSIKRING OG PENSION
Skades- og arbejdsløshedsforsikring
Pension

VELFÆRDSSAMFUND
Velfærdssamfund – hvad er det?
Velfærdssamfundets udfordringer
Statens budget
Vækst

MARKEDSØKONOMI KONTRA PLANØKONOMI

Overordnet set findes der to økonomiske ideologier. De to økonomiske samfundssystemer udspringer fra hver sin politiske overbevisning. Liberalismen er den politiske ideologi bag markedsøkonomi, mens kommunismen står bag planøkonomien. De to ideologier er udviklet og beskrevet af hver sin økonom. Den skotske økonom Adam Smith kaldes ofte for den økonomiske liberalismes fader, mens den tyske økonom Karl Marx var fader til kommunismen og den planøkonomiske tankegang.

Markedsøkonomien

Langt de fleste landes økonomiske system er baseret på markedsøkonomi, som er karakteriseret ved:
Fri prisdannelse, hvor prisen fastsættes af udbud og efterspørgsel.
Fri konkurrence, hvor virksomheder konkurrerer om at afsætte de bedste, fleste eller største varer til forbrugerne til laveste pris.
Privat ejendomsret, hvor privatpersoner eller private selskaber ejer virksomhederne og får overskuddet eller må gå konkurs, hvis virksomheden ikke klarer sig i konkurrencen.

Den rene markedsøkonomi eksisterer ikke noget sted i verden, men USA og England repræsenterer nok de reneste former, hvor reguleringer og restriktioner er færreste.

Planøkonomi
Tankerne bag planøkonomien kom for første gang frem i midten af 1800-tallet efter at den industrielle revolution havde revolutioneret samfundsstrukturen og skabt store rigdomme for den enkelte fabriksejer frem for arbejdere. Hovedhensigten i planøkonomien var at skabe en mere ligelig fordeling af samfundets ressourcer og er karakteriseret ved:
Staten ejer virksomhederne, og ineffektive virksomheder går ikke konkurs, men eventuelt underskud dækkes af staten.
Staten styrer produktionen og lægger planer for, hvad og hvor meget hver enkelt virksomhed skal producerer.
Staten styrer prisdannelsen.

Planøkonomi var det fremherskende økonomiske system i Sovjetunionen og Østeuropa under kommunismen og frem til 1989. I dag er Nordkorea og Cuba blandt de få lande, der er baseret på planøkonomi.


Økonomisk Eksperimentarium - Zebra Media 2012