Økonomisk Eksperimentarium banner
Forside Spil Artikler Ordliste Om projektet

Om projektet

Hvad kan man lære?
Økonomispillet er en metode til at gøre økonomiske aktiviteter sjove og nærværende for unge, for hvem spørgsmål om opsparing, forsikring, pensionering m.m. kan blive meget abstrakte og uinteressante. Økonomispillet kan spilles mange gange, hvor den enkelte spiller på forhånd kan sætte sige nogle mål. Således er økonomispillet et godt afsæt for undervisningen i hhv. matematik og samfundsfag suppleret med teoretisk gennemgang af privat- og samfundsøkonomi.

Økonomisk Eksperimentarium handler om både privatøkonomi og samfundsøkonomi. Via Økonomispillet bliver spillerne præsenteret for en række privatøkonomiske begreber: skatteforhold, uddannelsesstøtte, leveomkostninger, husleje, forbrugsgoder, afledte driftsomkostninger af forbrugsgoder, forsikringer osv. Nogle emner er presserende mens man er ung, mens andre økonomiske valg bliver vigtigere senere i livet.

Samfundsøkonomiske emner som f.eks. samfundsvækst, arbejdsmarked, skatter og afgifter samt statens udgifter kan man få viden om og ikke mindst samspillet mellem de forskellige økonomiske mekanisme.

Bankvæsen og investeringer er endnu et tema, der introduceres til. Låneoptagning til køb af hus og forbrugsgoder samt investeringer i aktier og obligationer, er en nogle af spillets muligheder og konsekvenserne heraf bliver tydelige i spillet.

Hvem står bag?
Finansiering: Undervisningsministeriets tips- og lottomidler
Projektet er udviklet af Zebra Media, Aarhus i samarbejde med:
Forfatter: Cand. arch. Birgit Kristiansen
Økonomiske formler og beregninger: Cand. oceon Morten F Fransen.
Programmering: Cand. it Boris M. Hansen, Involver, datalog Michael Barkholt, Corteza
Grafisk design: Fotograf Lars Norman og grafisk designer Rasmus Bundgård
Fotografering: Fotograf Lars Norman
Inspiration: Professor Torben Ø. Andersen, Økonomisk Institut, Aarhus Universitet har bidraget med gode ideer og refleksioner, uden han dog på nogen måde skal gøres ansvarlig for projektet.

Økonomisk Eksperimentarium - Zebra Media 2012