Økonomisk Eksperimentarium banner
Forside Spil Artikler Ordliste Om projektet

Spillet kræver Flash Player som kan downloades her.


SPILLEREGLER:

Kom godt fra start
Det digitale brætspil kan spilles af 1, 2 eller 3 personer. Til en start vælger hver spiller et navn, en brik og en livshistorie: har jeg forladt skolen efter 9. klasse, 10. klasse eller gymnasiet? Har jeg haft sabatår? har jeg en børneopsparing eller har jeg en gammel bil? Hver spiller vælger herefter job eller uddannelse samt bolig og spillet er i gang.

Ved spillets start er alle spillere 18 år og ved spillets afslutning er man 67 år og står overfor pensionisttilværelsen.

Økonomiske valg
Undervejs i spillet skal alle spillere træffe en række økonomiske beslutninger. Valg af uddannelse er et af de vigtigste valg, med store personlige og økonomiske konsekvenser. Vil man leje eller eje bolig, vil man cykle eller køre i bil, vil man foretage investeringer i aktier eller obligationer, vil man have børn eller vil man vælge børn fra, vil man tegne forsikring, og giver det mening at spare op til pensionen. Dette er blot nogle af de valg man skal træffe i løbet af spillet.

Konsekvenser for den personlige økonomi
Under grebet ”Konto, skat og investeringer” kan den enkelte spiller hele tiden se status over indkomster og udgifter, herunder skattebetalingen. Således kan man lynhurtigt se, hvilke økonomiske konsekvenser ens valg får.

Konsekvenser for samfundsøkonomien
Under grebet ”Samfundets økonomi” kan spillerne hele tiden følge med i, hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser spillernes valg har. F.eks. er en universitetsuddannelse dyr for samfundet, men gennem årene bliver indtægten til staten via skatten muligvis større end udgifterne til den enkelte spiller.

Cases
Nu er det jo ikke alting man bestemmer selv, så spillerne bliver undervejs i spillet ramt af en række cases. Nogle cases handler om samfundsøkonomi og konjunkturer og kan ramme spillerne forskelligt. Andre cases kan være rettet mod spillere med bestemte forbrugsgoder som bil eller villa. Atter andre cases kan være resultatet af finanspolitiske beslutninger.

Spillets afslutning
Når spillerne runder 67 år slutter spillet. Det gælder altså ikke om at nå først i mål. I det hele taget er det ikke fastlagt, hvordan man bliver vinder. Er det den spiller med størst formue? Er det den spiller med flest børn eller flest synlige forbrugsgoder på spillepladen? Eller måske den spiller der har bidraget mest til samfundsøkonomien der vinder? Det er således op til den / de enkelte spillere selv at opsætte og argumentere for succeskriterierne.

Ved spillets afslutning genereres en rapport til print, hvoraf den enkelte spillers dispositioner og økonomiske resultater fremgår. En rapport som er et godt udgangspunkt for refleksioner og diskussioner af de økonomiske og etiske valg, den enkelte spiller har truffet undervejs i spillet.

Økonomisk Eksperimentarium - Zebra Media 2012